Airbnb ni za nas

Da se je le kakšna tretjina najemodajalcev nepremičnine turistom (predvsem prek Airbnb) samoprijavilo FURS-u za plačilo utajenih davkov, ni presenečenje. In to kljub temu, da jim je FURS ponudil, ugodno rešitev iz zagate. 

Še tiste fizične osebe, ki so to storile, so se zvečine "prijavile" le za nazaj, v prihodnje pa se tega posla ne bodo več šle. Problem Airbnb in Slovenije ni v plačevanju davka ali birokratskih postopkih, temveč v lastništvu slovenskih nepremičnin. Redke so večstanovanjske stavbe, ki imajo enega lastnika. V slovenskih blokih ima pač vsako stanovanje   svojega lastnika in za oddajanje prek Airbnb je (upravičeno) potrebno soglasje sosedov, ki ga je tako rekoč nemogoče dobiti. In tu nam Airbnb model pade.
Raziskava
Po raziskavi o kongresnem turizmu, ki jo je za Mestno občino Ljubljana opravila družba Toleranca Marketing, je bilo 13 odstotkov kongresnih gostov nastanjenih prek platforme Airbnb, 69 odstotkov pa v hotelih. Potrebno je poudariti, da so bile v času trajanja štirih kongresov, med katerimi je potekalo anketiranje, torej med 13. in 25. septembrom 2017, hotelske in druge namestitve v Ljubljani nadpovprečno zasedene in sicer med 90 in 98 odstotki.