Objave

Prihodnost poslovnih nepremičnin je fleksibilnost

Raziskave kažejo, da bo v prihodnje večina zaposlenih v poslovnih prostorih organiziranih projektno in ne več po svojih poklicih (delu). Zaposleni so le 40 odstotkov delovnega časa na svojo delovnem mestu. Gre za dve ugotovitve, ki vodstvom podjetij dajeta veliko misliti, kakšne poslovne prostore bodo resnično potrebovali v prihodnje. Če glede izkoriščenosti delovnih prostorov, vse več podjetij opaža, da ta ni optimalna, bo zanje še večji iziv, projektna organiziranost. Ta pomeni, da pravniki, finančniki, prodajniki, tržniki, programerji ne bodo več sedeli vsak v svojem oddelku, temveč bodo pri določenem projektu sedeli skupaj. Pri tem ne bo pomembno, ali bo to trajalo en mesec, leto ali pa tri leta. Svojega stola oziroma pisarne tako ne bodo več imeli, saj se bodo selili po celotnih poslovnih prostorih.
Za organizacijo projektnega dela bodo morali biti poslovni prostori zelo fleksibilni. Če k temu dodamo še spremenjene delovne navade (delo od doma, na terenu) in karierne ambicije ml…

Kakšno poslovno stavbo bi lahko imel Petrol

Najdražji vikend se prodaja na Korčuli

Kaj je treba paziti pri sklepanju najemnih pogodb

Kakšni bodo poslovni prostori v prihodnje

Pisarna zraven postajališča BicikeLJ

Manj najemnih poslov, donosi boljši

Najboljše pisarne v Ljubljani