Načrtujete nakup poslovnih nepremičnin

 

Izboljšanje gospodarskih razmer, ugodno financiranje, širitev poslovanja in velika ponudba poslovnih prostorov so marsikatero podjetje spet spodbudili k razmisleku o reševanju poslovno-prostorskega vprašanja.

Če k temu dodamo še dejstvo, da bančnih obresti na depozite tako rekoč ni in da je s prostimi sredstvi treba nekaj storiti, še posebej, ker bodo takšne razmere zagotovo še kakšno leto, potem je nepremičninski izziv toliko večji. Splošen trend je sicer, da podjetja poslovne prostore najemajo, če le nimajo posebnih prostorskih zahtev, prosta sredstva pa vlagajo v osnovno dejavnost.

Ali biti najemnik, ali kupiti svoje prostore?

Investitorji pogosto sprejemajo odločitve na podlagi preskromnih informacij o značilnostih nepremičnine.foto: blogPROSTOR.si 

 

Odločitev je pravzaprav preprosta. Obstajata dve skupini podjetij: eni je pomembna bilanca stanja, drugi pa izkaz poslovnega izida. Če podjetje želi okrepiti svoja sredstva, se bo lotilo nakupa nepremičnine, če pa želi dober poslovni izid, bo najemnik. To sta daleč najpomembnejša dejavnika pri odločanju o poslovnem prostoru.
Storitvena podjetja so navadno najemniki in stroške najemnine enostavno vračunajo v ceno storitev. Denimo podružnice nekaterih velikih tujih družb prostorov niti ne smejo kupovati, čeprav bi se lahko naložba hitro povrnila. Najemniki si tudi veliko lažje izračunajo donosnost svojega osnovnega posla, saj v bilanci nimajo vpliva nepremičnin (vrednotenja, revalorizacije).

Graditeljstvo je izguba časa

Če je v teoriji odločitev enostavna, se v praksi pogosto “zaplete”, saj se na trgu pojavi izjemna nepremičnina na izjemni lokaciji, po nizki ceni - ta naj bi zagotovo šla navzgor -, na računu je dovolj denarja… Podjetniki v nepremičnini vidijo tudi svojo pokojnino.
Če niste ravno gradbenik, je pa nekaj povsem jasno. In sicer, da je gradnja poslovnih prostorov v lastni režiji neproduktivno porabljen čas. Vzame namreč veliko energije, hkrati pa ni bistveno cenejša od nakupa nepremičnine na trgu.

Obrat se še čaka

Razmere na trgu poslovnih nepremičnin so zdaj še v senci nedavne krize. Do podobnega preobrata, kot se kaže pri stanovanjskih nepremičninah, namreč še ni prišlo. Poslovne nepremičnine se obračajo počasneje, saj se tudi tovrstne odločitve v podjetjih sprejemajo dlje časa.