Znižajte si nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča


Ker so podatki o nepremičninah, na podlagi katerih se izračunava Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), v številnih primerih napačni, lahko plačujete bistveno prevelik prispevek.

Zato preverite:
  • podatke o površini svojih prostorov v katastru stavb in registru nepremičnin, če se ujemajo s tistimi na odločbi NUSZ, ki jih uporablja občina;
  • namembnost vaših poslovnih prostorov, oziroma njihovo dejansko rabo, ta pogosto najbolj vpliva na višino NUSZ;
  • ali je komunalna opremljenost stavbe resnično taka, kot jo plačujete občini.

Več desetodstotno znižanje

S popravljenim in pravilnim podatkom o dejanski rabi poslovnih prostorov si lahko zmanjšate višino prispevka tudi za 30 ali 40 odstotkov. Tolikšna je namreč njihova teža točk, ki jih prinašajo v izračun. Seveda je to odvisno od posamezne občine, saj ima vsaka tako rekoč »svoj« NUSZ, tolikšne so namreč razlike med njimi.
V Ljubljani (MOL) se podatki o namembnosti prostorov zajemajo iz ajpesovega registra standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), pri čemer se upošteva samo glavna dejavnost podjetja. Če slednje denimo prostore oddaja, in jih najemnik koristi za drugo dejavnost, potem je lahko tudi plačilo NUSZ večje, kot je potrebno. Druge podatke o nepremičninah MOL ažurira iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

Za napačne podatke ste krivi sami

Lastniki nepremičnin so po zakonu sami dolžni poskrbeti, da so občinske nepremičninske evidence pravilne. Najprej morajo urediti dejansko stanje, zatem pa tudi sporočati vse naknadne spremembe, do katerih prihaja tudi v primerih novih najemnikov.
O NUSZ pišem tudi v članku Znižajte si nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Urejanje nepremičninskih evidenc je vse prej kot zabavno, a prihranki davščin so lahko zelo veliki. Foto: Pixabay