Kako finančna uprava išče nepremičninske grešnike

Od leta 2017 bo mesec in pol več časa za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Zavezanci, ki so leta 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017. Doslej je bil rok za oddajo napovedi že 15. januar.
Zavezanec rezident Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir v tuji
ni. Tujci so dolžni napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Sloveniji.
Rok za oddajo davčne napovedi je 28. februar in ne več 15. januar, kot je bilo to v preteklih letih.
Foto: Pixabay

Seznam morebitnih grešnikov

Finančna uprava RS (FURS) je že pred časom v okviru ciljnega nadziranja naredila analizo podatkov iz odmere akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Podatke iz napovedi, ki so jih predložili davčni zavezanci, so primerjali s podatki o lastništvu nepremičnin, ki so jih pridobili od Geodetske uprave RS. Rezultat te primerjave so seznami morebitnih zavezancev, ki naj bi predložili napovedi za odmero davka, pa tega niso storili.

Baze podatkov

Posameznega lastnika nepremičnine, ki se znajde na tem seznamu, uslužbenci na pristojnem davčnem uradu najprej proučijo z vpogledom v različne baze podatkov. Če podatki kažejo na verjetnost, da davčni zavezanec oddaja eno ali več nepremičnin in ni predložil napovedi za odmero davka, FURS začne ugotovitveni postopek in povabi zavezanca, da pojasni uporabo nepremičnin.
Če zavezanec pri pozivu izjavi, da nepremičnine ne oddaja v najem, FURS na podlagi 39. člena zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) pošlje poizvedbo na elektropodjetja, energetiko, komunalo..., kjer dobi potrditev o tem, da je stanovanje prazno. Če temu ni tako, se vodijo nadaljnji postopki.