Kako se pritožiti na NUSZ in uspeti

 

Ste vedeli, da etažni lastnik pisarniških prostorov v večnadstropni stavbi lahko plačuje 40 odstotkov višji NUSZ kot sosednje podjetje nadstropje nižje, pa čeprav gre za identične prostore.

In kaj lahko podjetje v takem primeru stori? Dober poznavalec nepremičnin in častni član Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija Franci Gerbec svetuje:
  1. Prizadeti etažni lastnik naj najprej pregleda podatke o površini svojih prostorov na Geodetski upravi RS in sicer v katastru stavb, zatem pa še v registru nepremičnin. Tako bo ugotovil, ali so podatki o površinah na odločbi o odmeri NUSZ pravilni vsaj glede površine.
  2. Če neto tlorisne površine ne ustrezajo niti dejanskemu stanju, predvsem pa ne podatkom iz katastra stavb in registra nepremičnin, potem naj vloži na občino zahtevo za vpis pravilnih podatkov in priloži omenjene podatke. Hkrati naj tudi zahteva, da občina o njegovi zahtevi izda odločbo o popravi podatkov - občine se temu običajno upirajo, češ da ne gre za upravno odločitev. “To seveda ni res, ker se Finančna uprava RS pri izdaji odločbe o odmeri NUSZ v celoti opira samo na podatke občine in sama ne vodi nobenega ugotovitvenega postopka.”
  3. Lastnik naj preveri tudi podatke o namenu rabe prostorov, ki so prav tako vpisani v katastru oziroma registru. Ti namreč močno vplivajo na NUSZ, ker so po občinskih odlokih določene zelo različne točke glede na namen rabe posameznih nepremičnin. Prostori v njegovi lasti se dejansko lahko uporabljajo za različne namene in on sam mora poskrbeti, da so podatki o namenu rabe pravilni, zato jih je dolžan sporočiti občini. Občine zelo pogosto uporabljajo podatke iz SKD statistične klasifikacije dejavnosti lastnika, kar pa ni pravilno, saj je odločilen dejanska raba prostorov, je prepričan Gerbec.
  4. Preverijo se naj tudi podatki o dejanski komunalni opremljenosti stavbe.

Ne čakajte na naslednjo odmero

Kot opozarja Leon Kobetič iz podjetja Locus, prostorske informacijske rešitve, morajo biti iz odločbe o odmeri NUSZ nedvoumno razvidni vsi podatki o nepremičninah, ki so predmet odmere. Ker podatki izhajajo iz različnih evidenc, med katerimi nekatere niti niso javno objavljene, je pozoren pregled podatkov nujen. Odločba, ki ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, ni ustrezna.
Seznanite se z občinskim odlokom, ki ureja NUSZ. Če menite, da je katerikoli podatek neskladen z odlokom, zahtevajte od občine pojasnilo. Od nje zahtevajte tudi izpis iz uradne evidence za vse podatke, ki vplivajo na NUSZ. Ne čakajte na naslednjo odmero. Naredite to takoj.
Pri urejanju podatkov o svojih nepremičninah je dobro vedeti, da se za odmero NUSZ pri nezazidanih stavbnih zemljiščih ne uporabljajo podatki, ki neposredno izhajajo iz registra nepremičnin, temveč iz zbirke, ki jo vodijo občine.

Ste res lastniki

Manca Plazar iz občine Piran k temu dodaja, da naj zavezanci za NUSZ preverijo tudi lastništvo površin; če so vse površine, ki se obračunajo, res njihove. Glede velike razlike v odmeri iz začetka članka pa je seveda tudi možno, da po napačnem izračunu plačuje sosed.
Poslovne nepremičnine predstavljajo 35 odstotkov vseh nepremičnin, z njimi pa se zbere 80 odstotkov NUSZ, je bilo moč slišati na seminarju Poslovne akademije GZS: Danes NUSZ jutri davek na nepremičnine - kako se pritožiti in uspeti? Pravnik Rajko Pirnat je med drugim povedal, da je zakonska ureditev NUSZ tako katastrofalna, da je prav čudno, da Ustavno sodišče še ni vsega skupaj ukinilo.

Namembnost prostorov je navadno ključna pri višini odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(foto: blogPROSTOR.si)