Težava in presenečenje za hipotekarnega upnika

Ker dolžniki vedo, da bodo takoj dobili zaznambo sklepa o izvršbi na nepremičnini, se nekateri med njimi namenoma ne vpišejo v zemljiško knjigo. Tu se pojavi vprašanje, kako takšnega dolžnika vpisati v zemljiško knjigo? 

Sodna praksa kaže, da je treba poleg dolžnika tožiti tudi tistega, ki je vpisan in v resnici ni več lastnik nepremičnine. Zemljiškoknjižni del postopka se zaradi stečaja lastnika ne ustavi, pomembno je namreč, da sodišče dobi sklep o izvršbi na nepremičnini pred uvedbo stečaja.
Upnika s hipoteko lahko doleti tudi kakšno presenečenje. Zgodilo se je že, da je upnik od dolžnika terjal preživnino za zadnjih deset let. Drugi upnik, ki je predlagal izvršbo na nepremičnini, te terjatve seveda ni mogel razbrati iz zemljiške knjige. Ker so preživnine prednostne terjatve, bodo ne glede na njihovo vrednost poplačane pred terjatvami hipotekarnega upnika. Drugače je z neplačanimi prispevki za socialno zavarovanje zaposlenih, saj so ti poplačani le za zadnje leto in ne v celoti.