Lokacija okoli bežigrajskega stadiona postaja vse bolj zanimivaNovomeška Krka je v neposredni bližini Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani začela graditi novo poslovno stavbo v Ljubljani. Čeprav ta okoliš zdaj ni videti nič posebnega - zaradi propadajočega bežigrajskega stadiona je v bistvu zelo žalosten -, bo v prihodnje povsem drugače.

Kot pravijo v službi za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, je stekla izgradnja prve faze poslovnega objekta v Ljubljani po izdelanem OPPN. Prva faza predstavlja izgradnjo poslovne stavbe tlorisne površine 40 m x 53 m s štirimi etažami garaž in poslovnim delom etažnosti P+3. »Z novo poslovno stavbo bomo pridobili prostor za okoli 230 delovnih mest,  v podzemni garaži pa nekaj nad 200 parkirnih mest. Zaradi izvedbe komunalne in energetske infrastrukture ne posegamo v javne površine, bo pa zaradi boljše dostopnosti lokacije potrebna rekonstrukcija križišča Vodovodne ceste in Samove ulice, s katero bo z novim pasom omogočeno zavijanje levo. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 10 milijonov evrov.«


Petrol bo tudi tam

Nasproti Plečnikovega stadiona (na drugi strani Dunajske ceste) bo imel nove poslovne prostore tudi Petrol. Do leta 2021 naj bi namreč zgradil dve stolpnici višine dobrih 70 metrov, od tega naj bi eno prodal, drugo pa zadržal zase. Seveda se bo izselil iz sedanje poslovne stavbe na Dunajski 50, ki je nekoliko bližje centru mesta. V nove poslovne prostore se bodo preselili tudi zaposleni družbe Geoplin, ki jo je Petrol nedavno prevzel. Tako bo prodajal poslovni stavbi na Dunajski in na Cesti Ljubljanskebrigade 11 (zraven poslovne cone Stegne ob ljubljanski obvoznici), kjer je zdaj Geoplin.

Ministrstva

V bližini, proti Bežigrajskemu dvoru, že nekaj časa sameva tudi velika parcela, na kateri naj bi država zgradila veliko poslovno stavbo, v katero bi preselila vsa svoja ministrstva, ki so zdaj raztreščena po vsem Ljubljani. Kdaj bo to, se ne ve, ko pa bodo prišli tja v službo vsi uradniki, bo pa ta del mesta kar se tiče storitvene ponudbe povsem drugačen. Veliko lokalov bo zamenjalo vsebino, dvignile pa se jim bodo tudi cene.
Ob Samovi cesti so še nekatere lokacija, ki se jih, oziroma se jih še bo spreminjalo. Veliko gostejša poseljenost čaka tudi Parmovo ulico, ker naj bi zrasli precej visoki stanovanjski objekti. Ljubljana namreč sledi strateški usmeritvi gostejše poseljenosti mesta (razvoja navznoter). 
 

Mesto, kjer bo stala nova poslovna stavba od Krke, v parku nasproti stadiona (zdaj je tam ob Dunajski tudi črpalka) pa Petrolovi stolpnici.


Zaradi uvoza v stavbo se bo Samova ulica spremenila.
 
Krkina stavba bo imela kar štiri podzemljske etaže za garažo (gradbišče 14.6.2018). Foto: blogPROSTOR.si