Hladen bančni tuš za cene nepremičnin


Cene stanovanj (predvsem v Ljubljani) so se v letu 2019 povsem umirile in opaznejše rasti v bližnji prihodnosti ne gre pričakovati. Banka Slovenija je namreč krepko zaostrila politiko kreditiranja, s čimer je vzela precej kupne moči prebivalstva za nakup nepremičnin.

Z novembrom jih je veliko postalo kreditno nesposobnih, tistim, ki sicer imajo dobre plače, pa se je precej zmanjšal najvišji možen znesek kredita. Gre za precej hladen bančni tuš po trgu nepremičnin, ki bo ohladil tudi investitorje. Tudi ti bodo težje prišli do denarja, čeprav imajo banke zaradi dobre likvidnosti velike težave, koga naj sploh kreditirajo.
Cene so se najbolj ustavile v Ljubljani, kjer so prve ujele pred krizno raven, zato je tudi najhitreje oživela novogradnja. Poleg manjših zasebnih projektov sta tudi stanovanjska sklada države in mesta začela obsežnejšo gradnjo. Tako se nekaj ponudbe novih stanovanj že čuti, predvsem pa jo je kar nekaj na obzorju.

Vir: Gurs

Razlike po Sloveniji so vse večje

Geodetska uprava RS (GURS) v polletnem poročilu za leto 2019 ugotavlja, da so trendi prometa in cen na stanovanjskih trgih največjih mest, ki narekujejo utrip slovenskega nepremičninskega trga, različni. V Ljubljani stagnira tako število poslov kot cene stanovanj. V Mariboru in Celju število transakcij upada, cene pa še rastejo. Podobno velja tudi za Kranj, le da je rast cen višja. V Kopru je trend rasti števila poslov najmočnejši, višajo pa se tudi cene.  Cene stanovanj v državi so se v povprečju že skoraj povsem približale rekordnim iz leta 2008, medtem ko cene hiš za rekordnimi še precej zaostajajo. Rekordne cene stanovanj so bile presežene le v Ljubljani in okolici ter v Kranju, rekordne cene hiš pa niso bile presežene še nikjer. Primerjava cen ne upošteva inflacije, ki smo jo imeli v teh letih.

Obala ni več najdražja

Cene stanovanj so od prve polovice leta 2017, ko so prevzele primat območju Obale brez Kopra,  najvišje  v  Ljubljani.  V  prvem  letošnjem polletju  je  znašala  povprečna  cena  rabljenega  stanovanja  v  Ljubljani  2.780  €/m2  in  se  je  v  primerjavi  s  polletjem  prej  zvišala  za  slabega  pol odstotka. Cene stanovanj v glavnem mestu tako že od prve polovice leta 2018 praktično stagnirajo. V nasprotju z glavnim mestom rastejo cene na obali vse hitreje. Povprečna cena rabljenega  stanovanja  na  območju  Obale  brez  Kopra  (2.640  €/m2)  je  v  letošnjem  prvem  polletju zrasla za dobrih sedem odstotkov.

Cene stanovanj so v Ljubljani že dve leti dražja kot na Obali. foto: blogPROSTOR.si

Rekordne cene

Ljubljana je kot prva presegla rekordne cene stanovanj  z leta 2008 že v prvi polovici leta 2018. V drugi polovici leta 2018 so bile presežene v Kranju, v prvi polovici letošnjega leta pa tudi na območju Okolice Ljubljane. V ostalih delih države cene stanovanj v prvem polletju letošnjega leta še niso  dosegle rekordnih vrednosti. Še najbolj se jim je približal Maribor, kjer je bila povprečna cena rabljenega stanovanja le še za slaba dva odstotka nižja kot leta 2008. Od  rekordnih  cen  stanovanj  je  najbolj  oddaljeno  območje Obale brez Kopra, kjer je bila v prvi polovici letošnjega leta cena rabljenega  stanovanja  v  povprečju  še  vedno  za  slabih  15  odstotkov nižja kot leta 2008.

Zemljišča še niso draga

Povprečna  cena  zemljišča  za  gradnjo  stavb  na  ravni  države  je  bila  v  prvem  polletju  2019  za  slabih 22 odstotkov višja kot v prvem polletju 2015. V primerjavi z letom 2008, ko so bile cene rekordne, so  še  vedno  za  dobrih  22  odstotkov  nižja, ugotavljajo na GURS.

Vir: GURS

Preberite tudi: