Trg poslovnih nepremičnin v letu 2018

Kakšne so bile cene (najemnine) pisarn, trgovskih lokalov in industrijskih objektov v letu 2018 in kateri so bili najbolj zanimivi posli. 

Najemnine za pisarne so se leta 2018 zvišale za 10 odstotkov oziroma za okoli en evro po kvadratnem metru. foto: blogPROSTOR.si

Pisarniški prostori


Za pisarne v Ljubljani so se lani najemnine zvišale za približno evro oziroma deset odstotkov kar nakazuje, da cene poslovnih nepremičnin z zamikom sledijo rasti cen stanovanjskih nepremičnin. Enak trend je možno zaslediti tudi v Mariboru, kjer so se mesečne najemnine pisarn v istem obdobju ravno tako dvignile za evro po kvadratnem metru, med drugim izhaja iz letnega Poročila o slovenskih poslovnih nepremičninah RE/MAX Commercial.

Ročnost najema se počasi podaljšuje

Istočasno se je število sklenjenih najemnih poslov zmanjševalo tako v Ljubljani kot v Mariboru. Povprečna najemna pogodba je sklenjena za razmeroma majhno površino: v Ljubljana za okoli 100 m2, v Mariboru pa še za tretjino manj. Povprečna doba najema se počasi zvišuje.

Oglaševane najemnine tudi višje

Enaki trendi so vidni na strani ponudbe. Oglaševane najemnine se zvišujejo ob sočasni nižji ponudbi v primerjavi z letom 2017. Trenda sta identična tako v Ljubljani kot v Mariboru. V povprečju se oglašuje dvakrat več prostorov za oddajo, kot se jih letno odda v najem. To kaže na presežek ponudbe, vendar predvsem starejših pisarniških prostorov. V Ljubljani še vedno primanjkuje sodobnih pisarniških prostorov po zmernih cena na dobro dostopnih lokacijah.

V Mariboru pisarne dražje

Cene pisarniških površin v Ljubljana so bile lani podobne tistim iz leta 2017, medtem ko so se v Mariboru zvišale. Promet z njimi se je v obeh mestih zmanjšal.
Na strani oglaševane ponudbe so razmere podobne: oglaševane cene v Ljubljani so nespremenjene, v Mariboru pa so se nekoliko zvišale. Cene pisarniških prostorov v Mariboru sicer še vedno močno zaostajajo za ljubljanskimi.


Trgovske površine

Trg trgovskih nepremičnin je razmeroma stabilen, kajti povprečna realizirana najemnina v Ljubljani ostaja nespremenjena pri okoli 15 €/m2.  Tudi obseg najemniških poslov ostaja razmeroma stabilen.
V Mariboru je obseg novih najemnih poslov trgovskih prostorov, podobno kot pri pisarniških prostorih, v primerjavi z Ljubljano bistveno nižji. Statistika za leto 2018 za Maribor kaže sicer na zvišanje najemnin za trgovske prostore in povečan obseg sklenjenih najemnih pogodb.

Tudi do sto evrov najemnine za kvadrat

Najemnine so pričakovano najvišje za manjše prostore v večjih nakupovalnih središčih in v starem mestnem jedru Ljubljane, kjer lahko dosežejo tudi sto evrov, v Mariboru pa največ 50 €/m2.
Bolj intenzivno se oglašujejo trgovski prostori na slabših lokacijah, ki se težje oddajo v najem, zato so povprečne oglaševane najemnine nižje od dejansko doseženih.

Največji najemni posel v BTC

V Ljubljani je bil največji najemni posel oddaja trgovskih prostorov na Ameriški cesti v BTC: 480 m2 je bilo oddanih po 85 €/m2. Sledi oddaja 2.300 m2 trgovskih prostorov na Brnčičevi cesti po ceni 7,8 €/m2.
Največja najemna transakcija v Mariboru pa je bila oddaja prodajnega salona na Avtomobilski ulici velikosti 1.160 m2 po ceni prek 10 €/m2.


Cene trgovskih površin stabilne

Realizirane in oglaševane prodajne cene trgovskih nepremičnin v Ljubljani ostajajo stabilne, v Mariboru pa so podatki zaradi nizkega števila poslov s trgovskimi prostori manj zanesljivi. Večje transakcije s trgovskimi nepremičninami niso vedno zajete v predmetni statistiki.
Največja evidentirana transakcija v Ljubljana je bila prodaja 165 m2 trgovskih površin  na Cankarjevem nabrežju 1  po ceni 4.800 €/m2 oziroma 790.000 evrov. Drugih večjih prodaj ni bilo evidentiranih. V Mariboru je bila največja transakcija vredna 470.000 evrov: prodaja 765 m2 trgovskih površin na Jadranski cesti.

Industrijski prostori

Trend rasti najemnin je viden tudi v segmentu industrijskih prostorov.  V Ljubljani so se najemnine zvišale za približno pol evra oziroma deset odstotkov, enak trend je opaziti v Mariboru. Najemnine v Ljubljani tako ostajajo za približno trikrat višje od najemnin industrijskih prostorov v Mariboru.
Podobno kot v segmentu pisarniških prostorov se je obseg oddaj industrijskih prostorov v letu 2018 v Ljubljani zmanjšal, v Mariboru pa nekoliko povečal. Zaradi ugodnih cen najemni trg industrijskih nepremičnin v Mariboru ostaja večji od ljubljanskega. Število transakcij je nespremenjeno.

V Ljubljani preveč ponudbe, v Mariboru premalo

Na strani ponudbe ni bilo večjih sprememb. V Ljubljani ponudba industrijskih prostorov še naprej močno presega povpraševanje. Oglašuje se namreč trikrat več industrijskih površin, kot se jih letno odda.V Mariboru je situacija ravno nasprotna: oglašuje se bistveno manj industrijskih nepremičnin kot se jih letno odda v najem. 
V Ljubljani  ostajajo oglaševane cene skoraj nespremenjene, v Mariboru pa je bila povprečna oglaševana najemnina nekoliko nižja.  Izstopal je posel oddaje industrijskih prostor  na Limbuški cesti velikosti 26.700 m2 po ceni 0,7 €/m2.
Prodajnih poslov z industrijskimi prostori je razmeroma malo, vsi tudi niso evidentirani, zato je statistika nepopolna in manj zanesljiva. Sicer kaže na zmeren upad cen industrijskih prostorov v Ljubljani in Mariboru. 

Premalo skladišč

Največji evidentiran posel v Ljubljani je bila prodaja industrijskega kompleksa Mladinska knjiga ob Dunajski cesti v Ljubljani velikost 11.900 m2 za ca 300 €/m2. Promet z industrijskimi prostori je verjetno zaradi bistveno nižjih cen v Mariboru večji kot v Ljubljani, kjer še vedno primanjkuje sodobnih logističnih kapacitet.

Manj oglasov

Število oglasov in oglaševana površina industrijskih prostorov se je lani občutno zmanjšala, oglaševane cene pa so bile višje. To velja za obe mesti in kaže, da so se v letu 2018 s preostalim nepremičninskem trgom uskladile tudi cene industrijskih nepremičnin.

Preberite tudi:

Največji nepremičninski posli leta 2018
Trg poslovnih nepremičnin v prvi polovici leta 2018
Trg poslovnih nepremičnin v letu 2017
V Ljubljani so se pisarne podražile za četrtino
Koliko pisarn zares rabite