Kakšne so zdaj cene nepremičnin

Banka Slovenije je v svojem poročilu o stabilnosti finančnega sistema nekaj prostora namenila tudi cenam nepremičnin. Po njenih ocenah cene nepremičnin zdaj niso napihnjene in so v nekakšnem dolgoročnem ravnovesju.

Z njenimi ugotovitvami se zvečine kar strinjam. Graf, ki kaže primerjavo cene dvosobnega stanovanja in število plač, ki jih moramo odšteti za njegov nakup, se mi zdi, da kar dobro ponazarja razmere na trgu. Ne glede na to, da gre za slovensko povprečje cen in plač. Ljubljana je sicer zaradi urbanizacije v posebnem položaju, vendar ne v takšnem, da ti grafi za njo ne bi bili uporabni.
Ljudje imajo seveda občutek, da so najemnine in cene nepremičnin visoke, saj jih nominalno primerjajo s cenami iz rekordne ravni leta 2008. Pri tem se pozablja, da je od takrat minilo 11 let, v tem času se je kupna moč povečala, nekaj pa je bilo tudi inflacije.
Če bi vprašali investitorje gradnje stanovanj, bi vam povedali, da so cene vse prej kot visoke, saj je zaradi stroškov gradnje težko ustvariti ustrezen donos. Ko so se končevali nasedli projekti iz zadnje krize, ki so jih investitorji kupili na dražbah, je bil donos dober, če pa danes začnete stanovanjski projekt od začetka, pa je povsem druga zgodba.

Nominalna in realna rast cen stanovanjskih nepremičnin ter rast BDP

Vir: Banka Slovenije

Razmerje med ceno stanovanj in plačo v Sloveniji glede na dolgoročno povprečje

Vir: Banka Slovenije

Najemnina v izbranih glavnih mestih


Povprečna cena rabljenih stanovanj v večjih slovenskih mestih

Vir: Banka Slovenije

Preberite tudi:
Gradnja 420 stanovanj v Šiški v Ljubljani
Kaj je treba paziti pri sklepanju najemnih pogodb
Največji posli z nepremičninami leta 2018 
Kaj se bo v Ljubljani gradilo v prihodnjih letih 
V gradbenih pogodbah bodite partnerji