Manj najemnih poslov, donosi boljši


Kot ugotavljajo na Geodetski upravi RS (GURS), je bilo v letu 2018 za slovenski najemni trg poslovnih nepremičnin značilno nadaljnje umirjanje aktivnosti.

Občuten upad števila novo sklenjenih najemnih pogodb in aneksov za podaljšanje najemnega razmerja ali spremembo najemnine v primerjavi z letom 2017 so zaznali tako za pisarniške prostore kot za trgovske, storitvene in gostinske lokale. Manj novih najemov pisarn in lokalov je bilo predvsem v največjih mestih in poslovno trgovskih središčih.

Najbolj so iskane sodobne pisarne, ki jih na trgu primanjkuje. foto: blogPROSTOR.si

Upadanje števila sklenjenih najemov je za lokale izrazitejše kot za pisarne in se je tudi prej začelo, saj se je večina nezasedenih trgovskih in storitvenih lokalov takoj po koncu krize in povečanju potrošnje hitro oddala. Pisarniški prostori, predvsem v starejših poslovnih stavbah, so se kljub znižanju najemnin polnili precej počasneje, izhaja iz Gursovega poročila o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018.

Rast le v Ljubljani in Mariboru

Najemnine poslovnih nepremičnin so lani na ravni države ostale tako rekoč nespremenjene. Zrasle so sicer v Ljubljani in Mariboru, vendar so občutno padle v drugih mestih. Najemnine pisarn v Ljubljani in Mariboru so dvignile najemnine za sodobnejše pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti, v novejših in sodobnejših poslovnih stavbah na dobrih lokacijah, po katerih je razmeroma veliko povpraševanje, njihova ponudba pa je zaradi pomanjkanja novogradenj omejena. Za razliko od pisarn so najemnine lokalov lani ostale bolj ali manj nespremenjene povsod po državi.

Donosnost se povečuje

Glede na tržne cene pisarniških prostorov in rast najemnin se donosnost tržnega oddajanja pisarn v Ljubljani in Mariboru povečuje. To sicer velja le za kvalitetne pisarne na dobrih lokacijah. Po takih pisarnah je predvsem v Ljubljani vse večje povpraševanje, kar bo v prihodnje morda vendarle spodbudilo tudi gradnjo sodobnih poslovnih stavb z namenom tržnega oddajanja. Razen redkih izjem novih poslovnih stavb nimamo že od začetka krize leta 2008.
Z lokali je nekoliko drugače. Trgovski centri, ki so glavni vir trgovskih lokalov za oddajanje, že vseskozi zagotavljajo zadovoljivo donosnost. Zato predvsem v Ljubljani, pa tudi drugod po Sloveniji načrtov za nove trgovske centre ne manjka.

Razlike v najemnini so manjše od razlike v ceni

Najemnine so seveda najvišje v Ljubljani, kjer je najemni trg najbolj razvit in je povpraševanje po pisarniških prostorov tudi največje. Povprečna mesečna najemnina pisarniških prostorov (brez DDV) v Ljubljani za zadnja tri leta znaša 10,1 €/m2. Po višini najemnin sledita Koper in Izola. V Kopru so najemnine pisarn le okoli osem odstotkov nižje kot v glavnem mestu, v Izoli pa za 24 odstotkov. V Mariboru in Celju so najemnine za dobro tretjino nižje kot v Ljubljani, kar pa je še vedno veliko manj, kot to velja za cene pisarn. Te so namreč za več kot polovico nižje od ljubljanskih. Na račun relativno višjih najemnin v primerjavi s cenami pisarn je donosnost oddajanja v Mariboru in Celju v povprečju precej višja kot v Ljubljani.

Preberite tudi:

Največji nepremičninski posli
Trg poslovnih nepremičnin v letu 2018
Trg poslovnih nepremičnin v prvi polovici leta 2018
Trg poslovnih nepremičnin v letu 2017
V Ljubljani so se pisarne podražile za četrtino
Koliko pisarn zares rabite